Notă de informare privind protecţia datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. specifice domeniului de activitate:
 • in scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul medical
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;

 

 1. în scopuri administrative:
  1. evidența petenților;
  2. gestiune economico-financiară;
  3. resurse umane;

Datele dumneavoastră ne sunt necesare în scopul desfășurării activității. Refuzul dumneavoastră de a furniza anumite date poate determina imposibilitatea furnizării de către  S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.serviciilor solicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații desemnați ai societății, persoana vizată, parteneri contractuali ai societății, societăților bancare la care angajații au deschise conturi și pe care le-au comunicat către S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L., instituții publice autorizate să prelucreze date cu caracter personal ( de ex. ANAF, REVISAL, etc.).

Aveți oricând posibilitatea să vă retrageți acest consimțământ și să va bucurați în continuare de serviciile S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L..

Conform Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016, beneficiați de:

 

 • dreptul la transparență,
 • dreptul de a fi informat,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)*,
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv crearea de profiluri),
 • dreptul de a se adresa justiției/ ANSPDCP.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.situat în Bucuresti, B-dul Chisinau nr. 69, bl.B6, Scara A, parter, ap. 1, Sector 2 sau la email dpo@eurekamedical.ro

Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră, membrii ai familiei, ori împuterniciți în cadrul unor relații de muncă (de către societatea unde lucrați). Ele se colectează fie direct (de ex. prin completarea documentelor de angajare), fie în cadrul unui raport comercial încheiat cu societatea la care lucrați sau colaborați.

În cazul în care datele dumneavoastră sunt transferate pe teritoriul Uniunii Europene sau al altor țări din afara acesteia ne asigurăm că și acestea respectă prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și există o legislație compatibilă și acceptată de Uniunea Europeană.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați site-ul nostru și să descoperiți rubrica de Politică de Confidențialitate.

Observație:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

 S.C. EUREKA MEDICAL GROUP S.R.L.

Derulează în sus
Call Now Button